Ichtys Joy & Praise - har uppehåll denna säsong

IchtysKids startades hösten 2013 av Isabella Ström med Robert Granholm vid pianot.

Ny ledare från hösten 2017 blev Maria Drifell och delades i Ichtys Kids och Ichtys Teens

Nytt för hösten 2018 är att dessa körer heter Ichtys Joy & Praise

Flera av barnens föräldrar sjunger i "stora Ichtys", men efter starten har nya medlemmar anslutit utan närmare koppling till Ichtys.

Kören deltar ofta med Ichtys på gemensamma konserter/uppträdanden, men gör även egna resor och konserter.

IchtysKids har varit med om Körhelg med Hedvig & Selma (2014), sjungit vid PopUp - Österbotten i H:fors (2015) och deltagit i Soul Children -helg i Lycksele (2016)