Om kören

Kören Ichtys är en ekumenisk kör med ca 60 sångare från Närpes i söder till Jakobstad i norr. Vi sjunger allt som vi tycker om, men mest består repertoaren av gospellåtar, psalmer och visor. Också sånger skrivna eller arrangerade av körmedlemmarna själva har vi på repertoaren. Ichtys är en kör där tron på Gud och hans kärlek som en bärande kraft i livets alla skeden är central, vilket också framkommer i sångernas budskap.

Kören startade redan 1999 och fungerade en tid under namnet Samsväng. Ichtys var medlem i Finlands svenska sång och musikförbund fram till 2016 och har tillsammans med förbundet arrangerat fyra omfattande gospelhelger i Vasa. Den första med Lasse Axelsson och Mikael Svarvar år 2005, den andra med Tore W. Aas, Johanna Grüssner och Mikael Svarvar år 2007. Den tredje gospelhelgen "Go Gospel Vasa" hölls våren 2009 med Cynthia Nunn. År 2013 hölls GospelSoul-helg med Samuel Ljungblahd som gäst. Som körens dirigent fungerar Tomas Koskinen och ackompanjerande vid pianot sitter Stefan Jansson. Kören övar varannan lördag kl. 16-18 i Elimkyrkan i Kvevlax.

Den som väljer att gå med i kören förbinder sig att regelbundet delta på övningarna samt att delta på uppträdanden. Kören uppträder tillsammans med ett ”band” bestående av piano, orgel, gitarr, bas och trummor. Kören uppbär ingen medlemsavgift men istället förväntas körmedlemmarna själva ta sig till de platser vi besöker vid våra uppträdanden i Österbotten. Längre resor som besök till Nyland eller Stockholm försöker vi så långt som möjligt ta från gemensamma medel.